Видатний український державний діяч та полководець
Іван Богун
Ресурс Благодійного фонду "Погорина" по збору коштів на спорудження кінного пам'ятника на території ліцею Івана Богуна в м. Києві.
Спорудження кінного пам'ятника на території військового ліцею Івана Богуна в м. Києві.
Пам'ятник Івану Богуну в м. Києві на території військового ліцею імені Івана Богуна
Про виготовлення пам'ятника Івану Богуну та ведення скульптурних, ливарних, проектних, підготовчих та будівельних робіт
А) Етап виконання скульптурних робіт в гіпсі в натуральну величину (ФОТО)
Про благодійний фонд "Погорина"
МЕТА, ЦІЛІ ТА СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ
1. Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності у таких сферах:
1.1. освіта;
1.2. культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
1.3. наука і наукові дослідження;
1.4. права людини і громадянина та основоположні свободи;
1.5. розвиток територіальних громад.
2. Метою Фонду не може бути одержання і розподіл доходів серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб.
3. Цілями Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
4. Для виконання своєї мети і відповідно до чинного законодавства Фонд виконує такі основні завдання:
4.1. сприяння здійсненню міжнародних, національних, регіональних і місцевих програм, спрямованих на розвиток освіти, розвиток культури та мистецтва, охорону культурної спадщини, науку і наукові дослідження, захист прав людини і громадянина та основоположних свобод, розвиток територіальних громад.
4.2. сприяння розвитку в сферах:
1) освіта;
2) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
3) наука і наукові дослідження;
4) права людини і громадянина та основоположні свободи;
5) розвиток територіальних громад;
4.3. надання допомоги в розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури.
5. Предметом діяльності Фонду задля досягнення мети та виконання статутних завдань є:
5.1. популяризація діяльності Фонду, поширення інформації та пропагування її ідей, мети, статутних завдань та символіки;
5.2. надання методичної, інформаційної, організаційної, а також фінансової підтримки фізичним особам, неприбутковим організаціям, іншим юридичним особам, що беруть участь у програмах і проектах, пов'язаних з метою діяльності Фонду;
5.3. сприяння здійсненню меценатської діяльності;
5.4. участь в організації та фінансуванні міжнародних і національних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов'язаних зі статутними завданнями;
5.5. участь у реалізації програм (проектів) та організації заходів, спрямованих на розвиток освіти, розвиток культури та мистецтва, охорону культурної спадщини, науку і наукові дослідження, захист прав людини і громадянина та основоположних свобод, розвиток територіальних громад;
5.6. участь у розробці, громадському обговоренні, консультаціях, експертизі, моніторингу, оцінці регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань;
5.7. отримання і надання грантів, іншої фінансової допомоги, організація збору пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів України та нерезидентів;
5.8. проведення благодійних заходів у встановленому законодавством порядку, розробка і виконання цільових благодійних програм, контрактів (договорів) про благодійну допомогу;
5.9. встановлення і розвиток міжнародних гуманітарних зв'язків, сприяння співпраці (в т.ч. міжнародній) у сферах:
1) освіта;
2) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
3) наука і наукові дослідження;
4) права людини і громадянина та основоположні свободи;
5) розвиток територіальних громад.
Ми знаходимося за адресою:
вул. Кавказька, 5, м. Рівне, Україна, 33013
контактний телефон: +38 (096) 501 65 46, +38 (099) 239 41 77
Реквізити для переказу фінансової допомоги:

Назва банку: РIВНЕНСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Найменування організації: БО БФ ПОГОРИНА
Код отримувача: 43513588
Рахунок в гривнах отримувача у форматі IBAN: UA293333910000026007054743010
Призначення платежу - безповоротна фінансова допомога

Назва банку: АТ "УКРСИББАНК"
Найменування організації: БО БФ ПОГОРИНА
Код отримувача: 43513588
Рахунок в EUR отримувача у форматі IBAN: UA473510050000026006879000803
Призначення платежу - безповоротна фінансова допомога


Назва банку: АТ "УКРСИББАНК"
Найменування організації: БО БФ ПОГОРИНА
Код отримувача: 43513588
Рахунок в USD отримувача у форматі IBAN: UA113510050000026008879000801
Призначення платежу - безповоротна фінансова допомога


Назва банку: АТ "УКРСИББАНК"
Найменування організації: БО БФ ПОГОРИНА
Код отримувача: 43513588
Рахунок в гривнах отримувача у форматі IBAN: UA083510050000026004879000797
Призначення платежу - безповоротна фінансова допомога
Made on
Tilda